Umiarkowana strefa klimatyczna w jakiej żyjemy cechuje się tym, że ciepła pogoda nie występuje przez cały rok. Formalnie wyłącznie w sezonie między majem a wrześniem możemy opuścić z ocieplania domu. Pozostałe miesiące w roku narzucają konieczność ocieplania lokalu.

wegiel

Tak się jednak składa, że nie jesteśmy krajem zbyt zamożnym i nie dysponujemy w zasadzie odmiennymi aniżeli węgiel kamienny źródłami własnej energii, stąd również ten materiał opałowy stanowi przeważnie używany opał do ogrzewania domów. Oprócz niego wykorzystywane mogą być okazyjnie jeszcze węgiel brunatny (jednakże z powodu jego właściwości jedynie eksploatowany przez ciepłownicze sieci przesyłowe w niedużej odległości od miejsca wydobycia), drewno (w kominkach), pellet, olej opałowy (wymusza jednak rzadko dobrze wpasowującego się z sąsiedztwem domu zbiornika) oraz gaz ziemny (który jest względnie najdroższym źródłem energii oraz używany jest raczej w miastach dla ogrzania mniejszych powierzchniowo lokali).

Węgiel kamienny stosowany do opalania domów i lokali w starym budownictwie opalany jest w różnorodnego rodzaju kotłach oraz piecach. Najczęściej są to kotły centralnego ogrzewania podłączone do rozprowadzonej po całym obiekcie sieci ciepłowniczej (zasypowe lub automatyczne z podajnikiem), mimo wszystko ciągle spotykane są również staromodne podejścia jak wolno stojąca koza albo piec kaflowy. Da się by wprost powiedzieć, że przeżywają one pewien renesans gdyż ciągle można je zakupić.

Pomimo intensywnych starań Unii Europejskiej, dążących do obniżenia używania węgla kamiennego materiał ten w obliczu niedostatku tanich alternatywnych źródeł ciepła długo jeszcze będzie nagminnie wykorzystywany do ogrzewania mieszkań w czasie zimowym.